top of page

קורס חובה לשנה א׳ לתואר ראשון במדעי כדור הארץ שנועד להכיר את התפתחות המבנה וההרכב של כדור הארץ עם דגש על תאור שיטות המחקר הגיאולוגיות והגאופיזיות והדרכים לאיסוף המידע. נדון בהיווצרות כדור-הארץ; איך יודעים את הרכב כדור-הארץ, איך מגלים את המבנה של פנים כדור הארץ בשיטות גאופיזיות, מהו אופן הארגון של החומר: מאטומים עד סלעים; מקורות האנרגיה בכדור-הארץ;  התפתחות מבנה כדור-הארץ מכדור הומוגני לכדור משוכב; ראשית החיים, התפתחותם והשפעתם על כדור-הארץ; הרכב, מבנה וסביבות היווצרות של סלעים מגמתיים, סלעי משקע וסלעים מטמורפיים; טקטוניקה ותהליכי דפורמציה בסלעים;  רעידות אדמה, הרי געש, תהליכי עיצוב פני-השטח, האקלים בעבר והמשמעויות להווה ולעתיד, אוצרות הטבע והסכנות הקשורות בתהליכים גיאולוגיים.

ההוראה משלבת חלק מקוון וחלק פרונטלי בכתה (ימי ד׳, 16:15 עד 18:00)

מפגשים: יתקיימו שני סיורי חובה - בגן הסלעים (שבגני יהושע) ובחוף הים. תאריכים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים.

מטלות: חובה להגיש את כל התרגילים.
כל המצגות והתרגילים נמצאים באתר הקורס ב״מודל״

ציון: הציון בקורס נקבע על פי הציון במבחן הסופי.

מבוא למדעי כדור הארץ

קורס מספר 0341.1201

הקורס ניתן השנה על ידי פרופ׳ אלון זיו.

מבוא למדכה״א

מטרות

מעבדת השדה (קמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה ובמיוחד מיפוי גאולוגי.

הרשמה

הקורס פתוח רק לסטודנטים שחייבים ללמוד את הקורס בחוג לגיאופיזיקה ושעברו בהצלחה את הקורסים "מבוא לגיאולוגיה" מס' 0341.1201 ומבוא לגאופיזיקה 0341.1206

לצערי בגלל מגבלת מקום ותקציב לא ניתן לקבל תלמידים מחוץ לחוג או תלמידים שלא חייבים לקחת את הקורס הזה.

הקמפוס נערך בשבוע שבין חג סוכות לתחילת הלימודים. על פתיחת ההרשמה בסוף שנת הלימודים תבוא הודעה. יש להירשם לקורס במייל למזכירות תלמידים.

בנוסף להרשמה במזכירות יש לשלוח אימייל לשמוליק, בכותרת לכתוב "קמפוס" ובגוף ההודעה לציין שם מלא, מספר ת.ז. ומספר טלפון סלולרי.

מהלך הקורס

עבודת המעבדה תתקיים בשטח. היציאה לשטח תהייה מוקדם בבוקר והחזרה לאכסניה בסוף היום. בתחילת היום יתקיים סיור מודרך ואחריו עבודה עצמאית בחוליות בנות 3-4 סטודנטים.  בכל ערב תיערך פגישה לסיכום ולכתיבת דוח. כל חוליה תגיש דוח בנפרד, כל הדוחות ייכתבו במסגרת הקמפוס בערב ויוגשו למדריכים עד שעה 11. אין אפשרות להגיש דוחות אחרי הקמפוס.

ביום האחרון ייערך בוחן בשטח. הבוחן יהיה אישי ולא קבוצתי.

נוכחות

חובת נוכחות בכל ימי הקמפוס וביום ההכנה אם נקבע כזה.
כמו כן הרישום המפורט במחברת שדה במהלך הקמפוס – חובה

ציון

הציון הסופי נקבע על פי הדוחות הקבוצתיים בתוספת הציון האישי על הבוחן שייערך ביום האחרון.

לקראת הקורס יש לחזור על הגדרות סלעים ועל טקטוניקת הלוחות כפי שנלמדו בקורס מבוא למדעי כדור הארץ.

לינה

הלינה באכסניות נוער או בתיספר שדה, 4 אנשים בחדר.

ארוחות

ארוחות בוקר וערב באכסניה, ארוחת צהרים ניקח ארוזה לשטח. לבוקר וצהריים של היום הראשון יש להביא אוכל מהבית.

מי שמבקש ארוחות צמחוניות מתבקש להודיע מראש לשמוליק.

ציוד חובה

תרמיל גב לנשיאת הציוד למשך היום, כובע, קרם הגנה מהשמש, נעליים מתאימות להליכה בשטח.

מכלי מים – לפחות 2 בקבוקי ליטר וחצי. מומלץ מאד ללבוש בגדים ארוכים בהירים

 זכוכית מגדלת, פטיש.

כלי כתיבה: פנקס או מחברת עם כריכה קשיחה או קרש לכתיבה בשטח, עפרונות רגילים ועפרונות צבעוניים, מחק, סרגל, מד זוית, מחשבון

מומלץ להביא: מצלמה.

תשלום

החוג יממן את הרכב ויסבסד חלק מעלות הלינה והכלכלה. את הסכום המדוייק נדע סמוך ליציאה לקורס.

מעבדת שדה הארץ (קמפוס) במדעי כדור

קורס מספר 0341.2000

הקורס בוטל בגלל המלחמה. על המועד החדש נודיע בהקדם האפשרי.

תמונות מקמפוסים קודמים

2003

2004

2006

2007

 צילומים של מור כנרי 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

מעבדת שדה במדכה״א

מטרות

הכרות עם ההיבטים הגיאולוגיים של רעידות האדמה.

למי ומתי

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני בגאופיזיקה. רמתו מתאימה גם לתלמידים מצטיינים בשנה ג' שלמדו את הקורסים המקדימים מבוא לגיאולוגיה ומבוא לגיאופיזיקה, בכפוף לאישור ועדת הוראה.

הקורס ניתן פעם בשנתיים (לסירוגין עם הקורס גיאולוגיה של המזרח התיכון). 

נושאי הלימוד

ביטויים גיאולוגיים לרעידות אדמה, פאליאוסייסמולוגיה, רעידות אדמה היסטוריות, ארכיאוסייסמולוגיה, מודלים שונים של פיזור רעידות אדמה במרחב ובזמן, איכון רעידות אדמה על ידי הערכת נזקים, הערכת העוצמה של רעידות אדמה בעבר ובהווה.

חובות וציון

תרגילים: התרגילים יתבססו על איתור ודלייה של מידע ממאגרים מקוונים בארץ ובעולם, על ניתוח מקרים אמיתיים ועל מחקרים שנעשו בתחום זה בארץ ובעולם.

הגשת כל התרגילים - חובה

הצגה של רעידת השבוע: בכל שבוע ננתח רעידת אדמה שקרתה באותו שבוע במקום כלשהו בעולם אחרי הצגתה על ידי אחד הסטודנטים. כל המשתתפים בקורס מתבקשים להרשם לקבלת מידע על רעידות באתר המכון הגיאולוגי האמריקני ו/או באתר האירופאי.

סיור: מתוכנן סיור שמהווה חלק בלתי נפרד של הקורס וההשתתפות בו היא חובה. בסיור יודגמו מחקרים שנעשו על רעידות אדמה היסטוריות ופרהיסטוריות באתרים ארכיאולוגיים ועל יחידות סלע שונות. אחרי הסיור יש להגיש דו"ח כתוב על פי הנחיות שיימסרו בסיור. תאריך הסיור ייקבע בתחילת הקורס.

ציון

הציון נקבע על פי עבודה שתוצג לכל הכתה בסוף הקורס. נושאים לעבודות ימסרו במהלך הקורס.

הגאולוגיה של רעידות אדמה

קורס מספר 0341.4074

הקורס לא יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית.

גאולוגיה של רעידות אדמה

מטרות

הקורס סוקר את ההיסטוריה הגיאולוגית של המזרח התיכון כדוגמא לתהליכים גיאולוגיים בסיסיים וכלליים.

למי ומתי

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני בגאופיזיקה. רמתו מתאימה גם לתלמידים מצטיינים בשנה ג' שלמדו את הקורסים המקדימים מבוא לגיאולוגיה ומבוא לגיאופיזיקה, בכפוף לאישור המרצה וועדת הוראה.

הקורס ניתן פעם בשנתיים (לסירוגין עם הקורס הגאולוגיה של רעידות אדמה).

נושאי הלימוד

ההרכב ואופן ההיווצרות של הקרום היבשתי באזור כדוגמא לאורוגנזה ולהיווצרות יבשות בכלל, היווצרות הפנפליין כדוגמא לתהליכי עיצוב פני השטח עם תום השלב האורוגני. שיטות קביעת הגילים וזיהוי התהליכים בעומק ובפני השטח. היווצרות הכיסוי על הפנפליין, חלוקת הכיסוי ליחידות. השינויים ביחידות הסלע באזור כחלק מתמונת העולם באותם הזמנים עיצוב הנוף בעבר ובהווה כתוצאה של תהליכים טקטוניים ושינויי אקלים.

חובות וציון

תרגילים: התרגילים יתבססו על קריאת מאמרי מפתח על האזור, איתור ודלייה של מידע ממאגרים מקוונים ועל ניתוח מפות גאולוגיות.

הגשת כל התרגילים - חובה.

סיור: 

בהנחה שמגבלות הקורונה יאפשרו, במסגרת הקורס נקיים שני ימי סיור, אחד לצפון והשני לדרום הארץ.

הנוכחות בשיעורים ובסיורים - חובה

תאריכי הסיורים ייקבעו בתחילת הקורס.

ציון

הציון נקבע על פי עבודה בסוף הקורס והצגת מצגת עליה בסיום הקורס. נושאים לעבודות ימסרו במהלך הקורס.

הגאולוגיה של המזרח התיכון

קורס מספר 0341.4076

הקורס לא יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית.

גאולוגיה של המזה״ת

מטרות

קורס שנועד לברר מהם התנאים המיוחדים שהתפתחו בכדור הארץ באופן שמאפשר את החיים עליו לעומת התנאים בפלנטות אחרות בהן אין, ככל הידוע לנו היום, חיים.

למי ומתי

הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון במסגרת תוכנית ״כלים שלובים״.

לא נדרש ידע מוקדם. הקורס יתקיים כקורס מקוון. נקיים שני מפגשים באמצעות זום כדי להרחיב נושאים מסויימים ולענות על שאלות. תאריכי המפגשים מפורסמים באתר מודל של הקורס.

נושאי הלימוד

נתאר את ההיסטוריה של כדור הארץ מראשית היווצרותו כחלק ממערכת השמש, את ההבדלים והדמיון בינו לפלנטות אחרות במערכת, את התפתחות האטמוספירה, את האבולוציה של עולם החי בהקשר לתהליכים גיאולוגיים ונסקור את השפעת האדם על כדור הארץ.

חובות וציון

חובה להגיש את כל המטלות שמופיעות באתר הקורס לפני המבחן. לא יינתן ציון למי שלא הגיש את כל המטלות.

ציון

הציון הסופי ייקבע על פי מבחן. יינתן בונוס של 15% על הגשת המטלות.

כדור הארץ כפלנטה
מאפשרת חיים

קורס מספר 1880.0306

כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים
יצירת קשר
bottom of page